Image

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni"

im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław


Biuro Obsługi Klienta
od godz. 6.00 do godz. 21.00
tel. +48 52 35 81 300, +48 52 35 81 301, +48 52 35 81 302 
kom. +48 507 139 786
e-mail: bok@przytezni.pl

Dyrektor
Adam Skowroński
e-mail: adam.skowronski@przytezni.pl

Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa
Andrzej Reetz
e-mail:  andrzej.reetz@przytezni.pl
telefon: +48 52 35 81 308

Główny ekonomista / głowny księgowy
Maciej Sawicki
e-mail:  maciej.sawicki@przytezni.pl
telefon: +48 52 35 81 334

Koordynator Biura Obsługi Klienta
Agnieszka Jaworska
e-mail:  agnieszka.jaworska@przytezni.pl
telefon: +48 52 35 81 303

Sekretariat
Dorota Szustka
e-mail:  sekretariat@przytezni.pl
telefon: +48 52 35 81 305

Kierownik Biura Doradztwa I Systemów Zarządzania
Agnieszka Bulman
e-mail:  marketing@przytezni.pl
telefon: +48 52 35 81 338

Dział Spraw Pracowniczych i Przygotowania Umów
Bożena Borowiak
e-mail: bozena.borowiak@przytezni.pl

Zamówienia publicze

Ilona Dąbrowska
e-mail: ilona.dabrowska@przytezni.pl
mobile: +48 52 35 81 339

Kierownik Działu Rozwoju
Łukasz Jurczuk
e-mail: lukasz.jurczuk@przytezni.pl
mobile: +48 52 35 81 337

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
Anna Zielińska
e-mail: anna.zielinska@przytezni.pl
mobile: +48 52 35 81 314

Kierownik Działu Żywienia
Beata Czachorowska
e-mail: beata.czachorowska@przytezni.pl
mobile: +48 52 35 81 340

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamil Szczepaniak
e-mail: iod@przytezni.pl